Maltiečių sriubos akcija baigėsi

AČIŪ už Jūsų gerumą!

 

Planuotą sumą 260 tūkst. eurų surinkti pavyko.

 

„Maltiečių sriubos 2019” lėšų panaudojimas

Senelių parama maistu

186 000 Eur / 71,5 proc.

Priežiūros namuose paslaugos bei priemonės

53 500 Eur / 20,5 proc.

Savanorių apmokymai

10 500 Eur /  4,2 proc.

Senelių namų įranga

10 000 Eur /  3,8 proc.

                                                                                    Iš viso

260 000 Eur / 100 proc.